دعوت به همکاری(فروش دیجیتالی)آلومینا اکتیوترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

سازمان سنجش: ۸۲ درصد داوطلبان ارشد، کارت ورود به جلسه دریافت کردند / ۱۸ بیمار کرونایی در سراسر کشور آزمون دادند