سخنگوی دستگاه قضا: قرارداد فدراسیون فوتبال برای VAR با یک شرکت بلژیکی بود / برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با اسرائیل در ارتباط باشند / پرونده‌ای قضایی تشکیل نشده ولی نهادهای امنیتی به آن رسیدگی خواهند کرد