تقی پور وزیر سابق ارتباطات گفت الان بهترین زمان ورود است