واکنش غیرمستقیم سید حسن خمینی به طرح «صیانت» مجلس: بعضی وقت‌ها از ممیزی‌ها خنده‌ام می‌گیرد