اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرعامل آتش نشانی قم: فرضیه مسمومیت دانش آموزان با «آمونیاک» مورد تایید نیست / ۱۱۵ مدرسه را از لحاظ گاز‌های ضد حریق و ضد انفجار بررسی کردیم / موتورخانه‌های مدارس را هم بررسی کردیم؛ تاکنون به مورد خاصی دست نیافته‌ایم