انتقاد تند رییس سازمان سینمایی از سواستفاده تبلیغاتی ایرانمال از جشنواره فیلم کوتاه تهران / محمد خزاعی مراسم اختتامیه را ترک کرد