احتمال حضور ۱۰ تا ۱۵ هزار تماشاگر در دیدار ایران - کره‌جنوبی در تهران