هلدینگ بازرگانمحصولات تخصصی درمان ریزش مو و رشد …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …تعمیر تلویزیون سونی

بایدن و یک انتخاب سخت در مورد ایران؛ چرا بازگشت به برجام لازم است اما کافی نیست؟