بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …نمایندگی گودمن

ظریف در واکنش به حادثه نیس فرانسه: افراط‌گرایی تنها افراط‌گرایی بیشتر به همراه می‌آورد