فروش پودر گوشت، پودر جوجه، پودر …ساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …اخذ گواهی بازرسی COI وارداتتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …

بهمن خاوری، عامل ربودن رومینا اشرفی دستگیر شد