ویدیو / ولی نصر، مشاور سابق اوباما: اگر مذاکرات وین شکست بخورد، بین ایران و همسایگان عرب آن درگیری رخ خواهد داد؛ همین ثبات حداقلی خاورمیانه هم سقوط خواهد …

ویدیو / ولی نصر، مشاور سابق اوباما: اگر  مذاکرات وین شکست بخورد، بین ایران و همسایگان عرب آن درگیری رخ خواهد داد؛ همین ثبات حداقلی خاورمیانه هم سقوط خواهد کرد / اگر آمریکا به دنبال خلاص شدن از خاورمیانه است باید با ایران توافق کند / آنچه در وین در جریان است، آخرین شانس برای جلوگیری از بروز یک فاجعه است