اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ما سینمای بی‌حجاب نداریم / کسی که نظام را قبول ندارد، طبیعتاً سینمای جمهوری اسلامی را هم قبول ندارد / قرار نیست کسی معیشتش از این سینما باشد اما در مباحث سیاسی اهل جای دیگری باشد / اگر بازیگری کشف حجاب کرده، اما هنوز حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد، یعنی در عمل می‌گوید «من اشتباه کرده‌ام» / هر کس احساس می‌کند اشتباه کرده و می‌خواهد بازگردد، راه برایش باز است