عباسی: نیروهای امنیتی تاکنون حملات متعددی را خنثی کرده اند