استاندار ایلام: ۱۲۰ خودرو از مرز مهران برگشت داده شد