وزیر نیرو: دغدغه ما تامین آب شرب و کشت پاییزه کشاورزان در صورت تاخیر در بارش است