آخرین آمار فروش ۲ فیلم تازه‌ اکران شده/ بازگشت رونق؟

آخرین آمار فروش ۲ فیلم تازه‌ اکران شده/ بازگشت رونق؟