اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیو / رئیسی: دلیل محدودیت‌های اینترنتی ناامنی و اختلالی است که دشمن در کشور ایجاد کرده / حرفم درمورد اینترنت در انتخابات را یادم هست