نتایج انتخابات عراق؛ صدر، حلبوسی و بارزانی دولت آینده را تعیین می‌کنند؟ / احتمال موافقت مقتدی صدر با نخست وزیری نوری المالکی، گزینه نزدیک به ایران چقدر …

نتایج انتخابات عراق؛ صدر، حلبوسی و بارزانی دولت آینده را تعیین می‌کنند؟ / احتمال موافقت مقتدی صدر با نخست وزیری نوری المالکی، گزینه نزدیک به ایران چقدر است؟