اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیو /  بلایی که ابر ستاره فرانسه سر مدافع دانمارک آورد