اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی: وشنفکران کسانی هستند که بدانند قبل از اینکه دیگران بدانند و به موقع اعلام نظر کنند / جامعه ما مدنیت محمدی و رضوی دارد