رئیس قوه قضائیه: ‌‌مشاهده بی‌عدالتی برایمان سخت است / از دیدن این همه مشکل در خوزستان شرمنده مردم شدیم