رئیس سازمان غذا و دارو: کسانی که واکسن نمی‌زنند، برای استفاده از خدمات عمومی باید مرتب تست PCR بدهند