ویدیو / علی دایی: زندگی مرفه حق من است اما پنت هاوس ندارم