سن ثبت‌نام واکسیناسیون، دو سال دیگر کاهش پیدا کرد /  امکان ثبت نام متولدین سال ۱۳۴۹ و قبل از آن