پک پذیرایی ختم - پک پذیرائی ختمجک قیچی تشخیص رنگدستگاه تسمه کشمشاوره آتشنشانی

آمریکایی‌ها تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند / اکنون که به امریکایی‌ها گفته می‌شود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می‌گویند تضمین نمی‌دهیم