برس سیمیخریدار ضایعات کامپیوتریایمپلنت دندانموسسه زبان نگار

نتایج یک مطالعه: دلایل اصلی عدم رعایت قرنطینه، مشکلات مالی، آگاهی کم و اعتماد کم به دولت‌هاست