ساخت سیاسی‌ترین خط لوله گازی جهان از روسیه تا آلمان به پایان رسید