دوزینگ پمپ .مترینگ پمپخدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانتعمیر پلاک مرادی

یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه، شنبه ۱۵ دی ۱۲۴۵؛ رفتم شمس‌العماره مشغول کار شدم