اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ساخت این فیلم در دوره حکومت چشم‌سبزها ریسک بود