زیتون و روغن زیتونطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …از اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …فروش ماینر

نبویان: در مجلس مصوب کردیم که تحریم‌های آمریکا در اسفند ۹۹ برداشته شود / مذاکرات ضرورتی ندارد؛ فقط به آمریکا نامه بزنید و بگویید ۱۶۰۰ تحریم وجود دارد / به خاطر ضربات روحانی و ظریف به کشور، ۵۰ سال طول می کشد که ایران به شرایط عادی بازگردد