تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانفروش محصولات نور و روشناییهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

شیائومی در  ۵ دقیقه بیش از  ۳۰۰ هزار  گوشی 《ردمی K۴۰ 》فروخت