اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر اقتصاد: مدیران دولتی مثل آدم‌های نادان و بی‌عرضه هکتار هکتار اراضی دولتی را بی‌استفاده نگه داشته بودند / دولت با مولدسازی دست روی منفعت بوروکرات‌های دولتی گذاشت