اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصرف گاز رکورد ۶۰۰ میلیون متر مکعب را شکست