وزیر جنگ اسرائیل: امیدواریم توافق بهتری در مذاکرات وین حاصل شود / توافق خوب آن است که حفره‌های توافق قبلی در زمینه‌ پیشرفت هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های …

وزیر جنگ اسرائیل: امیدواریم توافق بهتری در مذاکرات وین حاصل شود / توافق خوب آن است که حفره‌های توافق قبلی در زمینه‌ پیشرفت هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را پُر کند