اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همشهری: برای سازمان اوج و سازمان تبلیغات مهم نیست که وقتی فیلم می سازند سرمایه شان برگردد