تل آویو به دنبال ایجاد دو دولت کوچک اسرائیلی در ابوظبی و منامه است / اسرائیل نیازی به ثروت امارات و بحرین ندارد؛ فقط موقعیت جغرافیایی آن‌ها را برای مقابله …

تل آویو به دنبال ایجاد دو دولت کوچک اسرائیلی در ابوظبی و منامه است / اسرائیل نیازی به ثروت امارات و بحرین ندارد؛ فقط موقعیت جغرافیایی آن‌ها را برای مقابله با ایران مهم می‌داند