سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومپلاک و لیبل تابلو برق ارسال رایگان …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپپاکت پستی ارزان و اقتصادی

بایدن: پیام حمله هوایی برای ایران این بود که اعمال‌تان بی پاسخ نخواهد ماند