گیربکس خورشیدیباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …شرکت رادمهرپلاست تولیدکننده مخازن …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

بایدن: پیام حمله هوایی برای ایران این بود که اعمال‌تان بی پاسخ نخواهد ماند