اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قراردادهای موقت کارگران بعد از ۴ سال دائمی می‌شود