کوثری درباره گرانی دلار پس از مذاکرات: اینکه در داخل یک ذره می‌برند بالا و یک ذره می‌آورند پایین، این‌ها حباب است / ما مذاکره را به موضوعات داخلی گره نمی‌زنیم

کوثری درباره گرانی دلار پس از مذاکرات: اینکه در داخل یک ذره می‌برند بالا و یک ذره می‌آورند پایین، این‌ها حباب است / ما مذاکره را به موضوعات داخلی گره نمی‌زنیم