بسته های آمادگی و جزوات و سوالات … جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …صندلی طبی برقی پاژن پاجیرو پاترول …

وزیر دفاع ترکیه: فرانسه بخشی از مشکل قره‌باغ است نه راه‌حل آن