دستگیری پزشک قلابی در بیمارستان/ همسر متهم، پزشک است!