موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …شرکت مهندسین مشاورچاپ افست کارت پی وی سیفیلم و کاغذ و فویل چسبدار

وزارت نفت: خشکاندن بخشی از هور مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده / وزارتخانه پس از خلع‌ید شرکت چینی از توسعه میدان نفتی آزادگان در سال ۱۳۹۳، فعالیت‌های گسترده‌ای برای احیای هورالعظیم انجام داد