لاوروف: مقامات کی‌یف را باید مجبور به اجرای توافقات مینسک کرد / برلین و پاریس همچنان در اجرای تعهدات خود در مورد اعمال فشار بر اوکراین تعلل می‌کنند

لاوروف: مقامات کی‌یف را باید مجبور به اجرای توافقات مینسک کرد /  برلین و پاریس همچنان در اجرای تعهدات خود در مورد اعمال فشار بر اوکراین تعلل می‌کنند