خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوهدایای تبلیغاتی مدیرگیفتتعمیر تلویزیون ال جی

حمله حساب رسمی وزارت خارجه اسرائیل به ظریف به بهانه صحبت‌های امروز او در مجلس