آموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپنصب انواع باطری اتمی خودرو سیار …فنر های پیچشی و فنر فرمدار

رئیس اتاق اصناف: پاساژهای دارای سقف بلند و دو در ورود و خروج از شنبه بازگشایی می‌شود / اصناف مجازند هفته پیش‌رو از ساعت ٨ تا ۲۰ فعالیت می‌کنند / رستوران‌داران هم از ۱۵ تا ۲۱ آذر می‌توانند با یک سوم ظرفیت به مشتریان خود خدمات ارائه دهند