"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"بلبرينگ انصاري گچبری مجتبی پارسایی فروش رم اچ پی RAM 8GB/۱۶GB/۳۲GB

از جیب مردم برای صداوسیمایی که انحصار مطلق دارد / چرا برای بذل و بخشش از کیسه‌ی مالیات مردم، نظرشان را جویا نمی‌شوید؟