فرمانده یگان ویژه ناجا: چند مأموریت سنگین ما مربوط به سال ۹۶ و ۹۸ بود / ناآرامی‌های سال ۹۶، موضوع جدیدی بود که با آن مواجه می‌شدیم / در برخی شهر‌ها مانند تهران، شیراز و اصفهان در سال ۹۸، در بیش از ۱۵۰ نقطه درگیری وجود داشت