آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپپک میوه ترحیم - پک پذیرایی ختمعایق الاستومری

ویدیو / سخنگوی شورای نگهبان: در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم، احراز صلاحیت داریم؛ دلایل آن نیز به افراد گفته نمی شود