تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)قالبسازی و پرسکاریشینگل